Yurtdışında Genel İngilizce

İngilizce öğrenimi iş yaşamında, akademik hayatta ve sosyal hayatta, dünya çapında en yaygın ve en çok kullanılan dilin İngilizce olması sebebiyle çok önem taşımaktadır.  Yurtdışına seyahat mevzu bahis olunca  ,genel İngilizce konusuna hakim biri kendine ,rahatlıkla bütün dünyadaki ülkelerde hayatını veya tatilini devam ettirebilecek seviyede bir asgari olanak yaratır. Yurtdışında , genel İngilizce bakımından pratik ağırlıklı eğitim almış biri rahatlıkla yolunu bulabilecek seviyededir. Genel İngilizce’nin iyi olması demek , İngilizce olarak dinlemede , konuşmada , okumada ve yazmada belirli bir potansiyelin yakalanmış olması anlamına gelmektedir. Bunlar yani bu dört ana dil becerisi genel İngilizce’nin çatısını oluşturmaktadır ve yurtdışında bu konular üzerinde pratiklik sağlamış bir kişi kolaylıkla yaşayabilecektir. Öğrencilerin çoğunluğu  Türkiye’de okullarda veya İngilizce kurslarında aldığı genel İngilizce eğitimi  ile başlamakta ve devamında hayatlarının onlara çizdiği yola göre bir tercih yapıp  idari veyahut akademik İngilizceye yönelmektedirler.

Neden Genel İngilizce Dersi Dil Öğrenmede Önemlidir ve Aşamaları Nasıldır?

Genel İngilizce eğitimi öncelikle konuşma ve telaffuzun üzerinde başlatılmaktadır . Çoğunlukla dilbilgisi yani gramer konularında zaman kiplerinin öğrenilmesi can alıcı noktadır. Bununla beraber başlangıçta özetleme ve tonlama üzerine dersler alınması önemlidir . Bütün bu giriş derlerine ek olarak gramer öğretimiyle İngilizce dilinin temelleri teorik olarak öğrenilmelidir . Çoğunlukla genel İngilizce bu şekilde öğretilmeye başlanır.

İkinci olarak okumanın ve kelime hazinesinin geliştirilmesi gerekmektedir ve kurslarla okullar bu anlatılan şekilde genel İngilizce eğitimi vermektedirler. Bu ikinci aşamada zaman kiplerini sağlamlaştırmak ve bireysel becerilerin geliştirilmesi amacıyla yazma üzerinden zaman kipleri sağlamlaştırılır. Ayrıca sözlük kullanımı ve basit düzeyde konuşmalar ve telaffuz eğitimiyle genel İngilizce eğitimi sağlam temeller üzerine oturtulmaktadır.

Yurtdışında ,genel İngilizce’yi temel olarak almış bir kişi yani bu ana eğitimi almış bir kişi rahatlıkla gündelik hayatını asgari bir konuma getirebilmeye haiz olacaktır.

Genel İngilizce Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

Öncelikle genel İngilizcenin temelleri atılarak yurtdışında bu dilin etkin bir şekilde kullanımına destek olunacaktır.

Ayrıca İngilizce bilen biriyle konuşurken kendinden emin olmanızı bu eğitim sayesinde kazanacaksınız. İlk başlanılan dönemlere göre daha doğru ve akıcı konuşmak ve kendinden emin konuşmak dil yeteneklerinizi daha da ileri seviyelere taşımanıza fayda sağlayacaktır.

Tabii ki doğru, akıcı ve kendinden emin   konuşmanın ana nedeni olan gramerin belirli bir seviyeye kadar öğrenilmesi bütün bu rahatlığın sebebi olacaktır. Temel dil bilgisi ve konuşma yeteneğini size kazandıracak olan genel İngilizce eğitimi sayesinde yurtdışında asgari ihtiyaçlarınızı  karşılayacak ve gündelik hayatınıza normal bir şekilde devam edebileceksiniz.

Ayrıca yabancılarla rahatlıkla iletişim kurmada kelime hazinesinin geliştirilmesi de önemli bir faktördür. Yani bütün bu saydığımız yeteneklerin geliştirilmesi ile İngilizce iletişim becerileriniz bir üst adıma taşıyacaksınız ve genel İngilizce bilgisiyle ileride katılacağınız İngilizce sınavlarda , yaratıcı düşünme becerilerini bu iletişimle tetiklediğiniz ve İngilizce’yi  rahat kullandığınız için daha başarılı olma şansınızı arttıracaksınız.

Genel İngilizce Eğitiminde Seviyeler Nelerdir?

Beginner (Başlangıç) (A1): Bu seviyeye başlamış olan öğrencilerin İngilizce’si bilgi bakımından ya sıfırdır ya da yeterince bilgisi yoktur. Eğitimin bu aşamasında öğrencilerin bol bol konuşma ve dinleme çalışmaları yapması ve bunlara ek olarak İngilizce’nin temeli olan bir takım okuma ve yazma çalışmaları yapmalıdır. Bu seviye sona erdiğinde öğrenciler kolay olan ve gündelik olarak ihtiyaç duyacağı  konularda bilgi sahibi olacaktır.

Elemantary (Giriş) A2: Bu seviyeye ilerleyenler aile, yaşam hikayeleri , gündelik hayatla ilgili konular hakkında konuşma yapacak seviyededir. Fakat bu seviyedekiler dili yeterince kullanma becerisine sahip değildir ve ara sıra anlaşmada zorluk çekerler. Bu seviyede hedeflenen ,kişinin İngiliz dilini konuşması için kendine güvenini pekiştirmektir. Bu seviye bitirildiğinde gündelik hayatla alakalı , hangi ülkeden geldikleri ve hedefleriyle alakalı kolay bilgi alışverişini yapabilecek konuma gelinir.

Pre-Intermediate  (Orta Seviyenin Öncesi) B1: Bu seviyede eğitim almaya başlayan kişiler dilbilgisinin kurallarının kullanımı konusunda yeterli olmasalar da geçmiş , şimdiki ve gelecek zamanlarda gerçekleşen olaylar ile ilgili konuşma yeteneğine kavuşmuşturlar. Bu seviyede hedeflenen, kişinin kendisini iyi ve anlaşılabilecek düzeyde ifade etmesini sağlamak olacaktır. Bu aşamadan sonra daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde duygularını ve düşüncelerini ifade edebilecek ve dinleyenleri kendilerini çok zorluk çekmeden anlayacak düzeye geleceklerdir. Bunlara ek olarak bu seviyede, gazetede ve televizyonda açık ve tam kullanılan konular hakkında genel fikri kavrayacak düzeyde becerilerle kelime hazinesini geliştirmek amaçlanır.

Intermediate (Orta Seviye) B2 : Orta seviyenin öncesi yani pre-intermediate aşamasındakiler gibi bu aşamadakiler de geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanla alakalı konuşmaları yapabilecek düzeydedir. Birçok sosyal durumu güven hissederek halledebilecek noktaya gelmişlerdir. Bu seviyede kişilerin geniş çerçevede gramer kurallarının kullanımını sağlamak esas hedeftir. Bu seviye ardından kişiler İngiliz dilini usulüne uyarak kullanabileceklerdir.

Upper Intermediate (Orta Seviyenin Üstü) : Bu seviyedekiler gramer kuralları konusunda birçok şeye aşina olmanın yanında varsayımla ilgili ve kesin kavramları  çok hafızasını kurcalamadan usulüne uyacak şekilde gerekli kalıplar kullanarak ifade etme yeteneğine kavuşmuş durumdadırlar. Kuramsal olan bir çok konuda okuma  ve anlama konusunda zorlanmalarına rağmen karmaşık metinlerin çözümlemesini yapabilecek  ve detaylı özetleyebilecek noktadırlar.

Advanced (İleri Seviye) C1/C2: Bu seviyedeki kişiler genel dil yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Düşünceleri hızla , akıcı ve tam bir şekilde ifade edebilirler.  Yerel konuşmaya özgü bir tip ifade söz konusu değilse gazeteleri ve televizyonları anlayabilecek düzeydedirler ve kelime olarak hazneleri yeteri kadardır. Genellikle tekrarların ,gözden geçirmelerin ve ilave bilgilerin verildiği bu seviyede karışık konular ile ilgili detayların ayırt edilmesi ve bunların aktarımı   hedeflenmektedir.

Genel İngilizce Dersleri Ardından Nasıl Bir Yol İzlenir?

Yurtdışında genel İngilizce kullanımını hedefleyen eğitimlerin  ana amacı İngiliz dilini konuşurken kendine güveni arttırmaktır . Bunları rol oyunlarıyla , grup çalışmalarıyla etkileşimli yöntemleri takip ederek sağlamaya çalışır eğitim kurumları. Bu aktivitelerin devam ettiği süre boyunca uzmanlar gereken düzeltmeleri yaparak yönlendirirler kişileri. Yurtdışında genel İngilizce ‘yi konuşabilmek için pratik olmazsa olmazlardandır.

Bu seviyelerden geçen kişiler sonrasında üniversitede kalacaksa akademik İngilizce’yi , iş hayatında kalacaksa iş ve mesleki açıdan kendine gerekli İngilizce’yi tercih ederek yollarına devam ederler. Veyahut mütercim ve tercümanlık ya da dil bilimi üzerine  bir bölümde üniversiteyi okuyarak dil becerilerini en üst düzeylere çıkarabilirler. Bu bölümlerde uzmanlaşıp iş hayatlarına bu şekilde yön verebilirler.

İngiliz dili kullanımında bu seviyelere ulaşan bir kişi yurtdışında ,rahatlıkla yabancı biriyle paylaşımda bulunup ,duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek seviyeye gelebilecektir. Bütün bu becerinin kazanılmasında öncelikli olarak ilk adımdan başlayarak genel İngilizce  eğitiminin alınması etkili olmuştur. Genel İngilizce öğretiminde genel olarak gündelik hayata ilişkin genel kültür konuları üzerinde durulmasının sebebi yurtdışında ,genel İngilizce eğitimi almış birinin rahatlıkla kendi ülkesi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamayı başarabilmesini sağlamaktır. Tüm bu yukarıda saydığımız eğitimleri almış biri, mesleki hayatını da İngilizce konuşulan bir ülkede rahatlıkla sürdürebilecek noktaya gelebilecektir.