IELTS Nedir?

IELTS, dünya çapında İngilizce dil yeterliliğini ölçme sınavıdır. Öğrenim dili İngilizce olan eğitim kurumlarında öğrenim görmek veya uluslararası alanda çalışmak isteyen bireylerin İngilizce dil seviyesini belirlemek için tüm Dünya’da kullanılan ve TOEFL’dan sonra en çok tercih edilen İngilizce seviye belirleme sınavıdır.
Ülkemizde de birçok okul ve şirketin ILETS’i dikkate aldığı gibi diğer Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da da IELTS sınavı dikkate alınmaktadır. Sınavdan aldığınız puanın geçerlilik süresi 2 yıldır. IELTS sınavı genel İngilizce ve akademik olmak üzere iki ayrı şekilde yapılır. Bu aşamada IELTS notunuz ile hangi kuruma başvuru yapacaksanız o sınava girmeniz gerekmektedir.

ELTS Genel İngilizce

ELTS sınavı, okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere 4 farklı bölümden oluşan bir sınavdır.

Okuma – Reading

Bu bölüm 3 farklı metinden oluşmaktadır. Size okuduğunuz metinler hakkında sorulan soruları cevaplamanız istenmektedir. Sınav süresi 1 saattir.

Dinleme – Listening

Adaylara 4 farklı metin dinletilerek toplam 40 soruyu yanıtlamaları istenmektedir. Sınav süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Yazma – Writing

60 dakikadan oluşan sınav iki bölümde ele alınır. İlk bölümde adayların 20 dakikada kelime bilgisi ölçülür ve en az 150 kelime yazmaları istenir. Geri kalan 40 dakika içerisinde ise adaylardan en az 250 kelime kullanarak bir kompozisyon yazmaları istenir.

Konuşma – Speaking

20 dakikadan oluşan konuşma bölümünde adaylara ilk önce adaylara kendileri hakkında sorular yöneltilir. Daha sonra belirtilen konular hakkında adaylara sorular sorulur ve konuşma düzeyleri saptanır.

IELTS Akademik

IELTS Akademik sınavına özellikle yurtdışında akademik anlamda eğitim almak isteyen öğrenciler başvurur. Yine diğer sınavlarda olduğu gibi yazma, konuşma, dinleme gibi bölümlerden oluşur. Dinleme ve konuşma bölümler IELTS Genel İngilizce sınavıyla aynıdır. Okuma ve yazma sınavları ise farklılık göstermektedir.

Yazma – Writing

60 dakikadan oluşan bu bölümde adaylardan iki adet kompozisyon yazmaları istenir. Akademik ağırlıklı bir sınav olduğu için resmi dile dikkat edilmektedir.

Okuma – Reading

Adaylara akademik 3 farklı metin verilir ve okuma bölümünün süresi 60 dakikadır.