Akademik İngilizce çoğunlukla yüksek öğretim kurumlarında kullanılmakta olan ve gündelik dille kullanılmakta olan İngilizce’den belirli yönlerden fark taşıyan bir alt dil olma özeliğini taşımaktadır. Akademik çevrelerde başarıyı yakalamak için kesinlikle gereklidir. Çoğunlukla soyut fikirlerin ve ifadelerin açıklanması üzerindedir. Akademik İngilizce genelde yazma üzerinedir bunun nedeni de akademik hayatta yapılmış olan araştırmaların yayınlamasının, dergiler veya kitaplara dönüştürülmesinin çok önemli olmasıdır.

Akademik İngilizce Nedir?

Bir kişi gündelik hayatı içerisinde çeşitli durumlar karşısında İngilizce kullanırken kendine emin olabilir. Ama akademik hayatta kullanılan İngilizce bundan farklı bir yöndedir. Akademik İngilizce olarak adlandırılan ve İngilizce’nin değişik bir türü, alt dalı olan İngilizce’de ;

-Akademik hayattaki çalışmaları okumak ve anlamak önemlidir.

-Bir konu hakkında soyut fikirlerin ve ifadelerin açıklaması yapılmaktadır.

Bu çeşit bir İngilizce her gün konuşulmakta olan İngilizce’ye göre farklılık taşımakta olup, şu koşullarda kullanılabilmektedir:

-Bir nesnenin ya da durumun tanımlanması ,açıklanması amacıyla.

-Bir sürecin , sürecin nasıl oluştuğunun  ya da olguların tanımlarının  yapılması amacıyla.

-Bir fikri açıklamak amacıyla.

Genelde Akademik İngilizce’de önem taşıyan şey fikirler arasında olan ilişkilerin ifade edilmesidir. Gündelik hayatta kullanılmakta olan İngilizce’den daha kompleks olmasının yanında , iyi bir akademik yazar  mümkün olduğunca  açık, net ve basit olmayı hedefler. İyi bir akademik yazar makalesini veya metnini meydana getirirken okuyucuların mevcut bilgileri nelerdir bilir ve onlar için daha az tanıdık olan alanlarda ,konularda ve temalarda rehberlik etmeyi hedefler.

Akademik tarzda yazma yeterliliğinin geliştirilmesi üniversite çalışmalarının bir parçası olarak okulda öğrencilere öğretilmeye çalışılır. Fakat bir öğretim üyesinin akademik İngilizce’yi kapsayan tüm konulardaki kuralların bir üniversite dersinde öğrenciye sunabilmesi zordur çünkü akademik İngilizce’de konular şu şekildedir:

-Kelime hazinesi ve ifade tarzlarını kapsar.

-Değişik türlerde kullanılmakta olan metinler öğretilir(Örnek vermek gerekirse raporlar, kompozisyonlar, araştırma makaleleri ya da özetler.).

-Bu metinlerin nasıl yapılandırıldığı ve kendi içlerinde nasıl organize edildiği öğretilir.

Akademik İngilizce’nin özellikleri şöyledir:

-Genelde tonlama olarak resmidir ve tarz olarak kişisel değildir.

-Kısaltmalardan ve fiillerin kısaltmalarından sakınılmaya çalışılır. (Örnek olarak won’t, doesn’t, it’s gibi)

-Makalelerde cümlelerin  başlangıç bölümlerinde bağlaçlardan yani ‘and’ , ‘but’ gibi kullanımlardan uzak durulmaya çalışılır.

-Kişisellik taşıyan kelimelerden uzak durulmaya çalışılır. (Yani I, me, you, yours  gibi.)

-Genelde fiillerin passive formunun kullanımı sağlanmaya çalışılır.

-Makalelerde ikili kelimelerden sakınılmaya çalışılır. (Örnek vermek gerekirse ‘give up’, ‘put up’ gibi.)

-Uzmanlık alanıyla ilgili kelimelerin ve terimlerin kullanımı sağlanmaya çalışılır.

Akademik İngilizce kullanılırken daha objektif bir dilin kullanımı görülmektedir. Subjektif ifadelerin kullanımından sakınılmaya çalışılır. Öne sürülmekte olan yorumlar ve argümanların referanslarla ve veriler ile desteklemesi gereklidir. Daha önce de değimiz gibi edilgenlik cümlelere daha hakimdir. Örnek vermek gerekirse çocuklarda dil öğrenilmesini incelemekte olan bir deney anlatılırken ‘ Araştırmamızda 20 çocuktan bilgi topladık’ yerine ‘Araştırma çerçevesinde 20 çocuktan veriler toplandı.’ şeklinde bir kullanım daha uygundur.

Akademik İngilizcenin Öğrenilmesi

İngilizce’nin bu alt dalı öğrenilirken kelimelerin ve gramer kurallarının öğrenilmesi yanında dört ana yetenek yani okumada, yazmada, dinlemede ve konuşmada yeterlilik sağlanmaya çalışılır. Sadece akademik dünya içerisinde sıkça kullanılmakta olan kelimeleri kapsayan özelleşmiş kelimeler akademik İngilizce’yi öğrenenlerin her zaman yanı başında yer almalıdır.

Akademik İngilizceyi Öğrenmek İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

-Akademik İngilizce öğrenmek için sabırlı olmak gereklidir. Gramer bilgisi ve mantığı tamamen öğrenilmiş olabilir ve bu kısa sürede gerçekleşmiş olabilir fakat kullanabilmeye başlamak zaman alıcıdır.

-Akademik İngilizce öğrenilirken dilin öğrencinin hayatının içerisine olabildiğince dahil edilmesi gerekmektedir. İngilizce yazılmış makalelerin, dergilerin mutlaka öğrenci tarafından eline geçtikçe okunması gerekmektedir.

-Uzmanlık alanınıza hitap eden kelimeleri her zaman yanınızda bulundurmaya çalışın . Böylelikle İngilizce’yle ve kendi dalınızla daha yakın olacaksınız. Kalıcılık ve hız bu yolla sağlanabilir.

İngilizce’yi öğrenmek  ülkemizde kişisel gelişim açısından çok önem taşımaktadır. İnsanlar ülkemizde buna büyük emekler harcamakta ve bütün yolları denemektedir. Bu yolda sabır herşeyden önce gelmektedir.

Akademik İngilizce Sınavları

YÖKDİL Sınavı

YÖK’ün 2017 yılında aldığı karar ile YDS sınavı yanında her akademik çalışanın kendi dalıyla alakalı bir yabancı dil sınavının yapılacağı açıklandı. Terminolojinin sorgulandığı bu sınavda adaylar kendi dallarında İngilizce yeterliliği var mı yok mu denenecek.

Uzunca bir zamandır akademi alanında dil sınavlarının kişinin dalını kapsayacak şekilde yapılıp yapılmaması tartışılıyordu. Bu beklentiye cevap vermeyi hedefleyen YÖK bu sene akademik İngilizce testi en ön planda olmak suretiyle başka dillerde de öğrencilerin ve çalışanların dallarına göre test uygulama kararını aldı.

YDS

YDS testi Ösym’ce yapılan bir yabancı dil sınavı olma özeliği göstermektedir. Önceleri yapılmakta olan ÜDS ve KPDS sınavlarının bu sınava dahil edilerek testin kamu kurumlarında geçerliliği olması getirilmiştir. Bu sınav bunlara ek olarak üniversitelerde ve özel sektör içerisinde de geçerlilik kazanmış bir sınavdır.

YDS sınavına kimler girebilmektedir:

-Doçentlik, doktora ve sanatta yeterlilik adaylarının,

-Master programları için hazırlanan öğrencilerin,

-Üniversite eğitimini devam ettiren master ya da doktoraya girmek isteyenlerin,

-Kamu kuruluşlarında çalışıp maaşına ek tazminat almak isteyen memurlar ve ülke dışında çalışma  nedeniyle İngiliz dilindeki seviyelerini belirmeyi isteyenlerin,

-TUS ve Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavının adaylarının,

-Memur sınavına girmek isteyenlerin,

-Yalnızca İngilizce’deki yeterliliğini ölçmek isteyen iki yıllık ve dört yıllık üniversiteyi bitirmiş kişilerin

Bu sınava girdiğini görüyoruz.

YDS’nin İçeriği Nedir?

YDS bir yıl içerisinde 2 kez yapılmaktadır. Bu sınavda alınan puan geçerliliğinin yıl bazında sınırı yoktur. Aslında bu durumun okuldan okula farklı olduğunu görüyoruz. Memurun tazminat almak için girmesi söz konusuysa sınav geçerliliği 5 senedir.

YDS  100 puandan hesaplanmaktadır. Her soru değer olarak 1.25 puana tekabül eder. Sınavda 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi söz konusu değildir. YDS puanları harf olarak ifade edilir. Puanların 50 puandan sonra 10 10 arttırılmasıyla notun harfi belirlenir.

90’la 100 arasındaki puanda A, 80’le 89 arasındaki puanda B, 79’la 70 arasındaki puanda C, 69’la 60 arasındaki puanda D, 59’la 50 arasındaki puanda E notu verilir.

YDS’nin bir taban puanı bulunmaktadır. Doçentlik adaylarının 65 puan alması gerekmektedir, doktora adaylarının ise 55 puan alması gerekmektedir.

Öğretim üyeliğinin haricindeki kadrolar için en azından 50 puanın alınması gerekmektedir. Adaylar öğretim üyeliğine girecekse ve o bölümün yer aldığı üniversite eğitimi yabancı dil üzerineyse adayın en azından 80  puan alması gerekmektedir. Memurluk içinse gerekli taban puanının kurumların kendi bünyelerinde aldığı karar doğrultusunda olduğunu görüyoruz.

YDS sınavında ön planda İngilizce sınavı olmak üzere Almanca’dan Arapça’ya , Fransızca’dan İtalyanca’ya kadar çeşitli dillerde sınav uygulanmaktadır. İngilizce, Almanca ve Arapça sınavının yılın iki döneminde de yapıldığını görmekteyiz.

YDS sınavında 80 soru yöneltilir. 180 dakikalık bir zamanda sınavın çözülmesi istenmektedir. Yanlışlar doğruları götürmez ve her sorunun puan olarak karşılığı 1.25’dir.

Her doğru cevapladığınız soruyu 1.25’le çarpmanız halinde sınav puanınızı hesaplarsınız. Sınavda çok farklı tarzlarda ve bölümlerde sorular yer almaktadır.